Anne de Zeeuw

City ambassador Amsterdam
Project assistant at Netwerk Democratie